ஆன்மிக நீதி கதைகள்

தேவையும், அரவமும் இருந்தால் மட்டுமே வெற்றி கைக்கூடும்
தேவையும், அரவமும் இருந்தால் மட்டுமே வெற்றி கைக்கூடும்
ஒரு நாட்டில் ஒரு இளவரசன் இருந்தான். அவன் சிறந்த போர் வீரன். அவனுடைய வாள் வீச்சிற்கு அந்த நாடே ஈடு கொடுக்க முடியாது. அந்த அளவிற்குச் சிறந்த வீரன். அவன் ஒருமுறை அரண்மனையில் வாள் வீசி ......[Read More…]

அகந்தை ,ஆத்திரம் , கர்வத்தை வென்றவனே சிறந்தவன்
அகந்தை ,ஆத்திரம் , கர்வத்தை வென்றவனே சிறந்தவன்
முன்னொரு காலத்தில் அஷ்தகா என்றொரு முனிவர் இருந்தார். அவர் விஸ்வாமித்திர முனிவரின் புதல்வர். மெத்த ஞானம் பெற்றவர், ஆனால் கர்வம் கொண்டவர். அவருக்கு உடன் பிறந்தோர் மூவர் உண்டு. அவர்களில் ஒருவர் சிபி சக்ரவர்த்தியாவர். ஒரு ......[Read More…]