ஆன்மீக பூமி

மக்கள் ராகுலை நம்பமாட்டார்கள்
மக்கள் ராகுலை நம்பமாட்டார்கள்
தமிழகம் ஆன்மீக பூமிதான், இடையில் நாத்தி கர்கள் தமிழகத்தை  . தமிழகத்தை ஆன்மீக பூமி என்பதை நிரூபிக்க முயற்சிசெய்து வருகிறோம் என்று பாஜகவின் தமிழக தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக தமிழிசை மேலும் ......[Read More…]