ஆபாச இணையதளம்

ஆபாச இணையதளங்களை தடைசெய்ய வேண்டும்
ஆபாச இணையதளங்களை தடைசெய்ய வேண்டும்
ஆபாச இணையதளங்களை தடைசெய்ய வேண்டும் என்று மத்தியப் பிரதேச உள்துறை அமைச்சர் பூபேந்திரசிங் தெரிவித்துள்ளார். மத்தியப் பிரதேசத்தில் சிவராஜ் சிங் சவுஹான் தலைமையில் பாஜக ஆட்சி நடைபெறுகிறது. பூபேந்திர சிங் உள்துறை அமைச்சகத்தை கவனித்துவருகிறார். இந்நிலையில், ஆபாச ......[Read More…]