ஆம் ஆத்மீ

விளம்பரம் இல்லாமல்..”–இதுதான் பி.ஜெ.பி.
விளம்பரம் இல்லாமல்..”–இதுதான் பி.ஜெ.பி.
வேலை செய்யப்போகிறேன் " என்கிற விளம்பரத்திற்கும், "சொல்லாமல் செய்கிற வேலைக்கும்" -என்ன வித்தியாசம்..அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும், சிவராஜ் சிங் சவுகானுக்கும் உள்ள வித்யாசம்தான்.. ...[Read More…]

100 நாட்கள் பொறுப்போம்
100 நாட்கள் பொறுப்போம்
"ஆம் ஆத்மீயின் --ஜன்தா தர்பார்" ரில் கூச்சல்--குழப்பம்--திடீர் ரத்து" ஆட்சிக்கு புதியவர்..ஆசைகள் அதிகம்--ஒரேநாளில் அத்தனையும் மாற்ற முடியும் --என காட்ட நினைக்கிறார்.. கெஜ்ரிவால்..அதனால் ஏற்பாடுகளில் குழப்பம்..எதிர்பார்க்காத அளவு கூட்டம்.. ...[Read More…]