ஆயுஷ் மருத்துவ மனை

தமிழ்நாட்டில் தேனி, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஆயுஷ் மருத்துவ மனை
தமிழ்நாட்டில் தேனி, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஆயுஷ் மருத்துவ மனை
தமிழ்நாட்டில் தேனி, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஆயுஷ் மருத்துவ மனைகள் அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தமிழ் நாட்டில் மருத்துவசெடிகள் பாதுகாப்பு மேம்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ரூ.563 கோடி நிதியில் ரூ.283 கோடி விடுவிக்கப் பட்டுள்ளதாக ......[Read More…]