ஆய்வுக் குழு

எய்ம்ஸ் கல்லூரி தமிழ்நாட்டில் அமைப்பதற்கு விரைவில் ஆய்வுக் குழு
எய்ம்ஸ் கல்லூரி தமிழ்நாட்டில் அமைப்பதற்கு விரைவில் ஆய்வுக் குழு
தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்து வமனை அமைக்க விரைவில் ஆய்வுகுழு அனுப்பப்படும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா கூறியுள்ளார். ...[Read More…]