ஆய்வு குழு

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில்   நிலவும்  பிரச்சினைகளை சரி செய்ய   ஆய்வு குழு
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் நிலவும் பிரச்சினைகளை சரி செய்ய ஆய்வு குழு
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் பல துறைகளில் ஊழல் பெருகிவிட்டதாகவும், மாநிலத்தில் நிலவும் பல பிரச்சினைகளையும் சரி செய்ய பா.ஜ. க விரும்புவதாகவும் . ......[Read More…]