ஆராய்ச்சி

லண்டனில்  பறந்த  பறக்கும் தட்டு
லண்டனில் பறந்த பறக்கும் தட்டு
லண்டனில் பிபிசி ரேடியோ கட்டிடத்திற்கு மேலே வானில் மேககூட்டங்களுக்கு நடுவே பறக்கும் தட்டு பறந்ததை லண்டன் வாசிகள் பார்த்தனர் மேலும் அதை தங்களது காமிராவில் பதிவு செய்துள்ளனர் . ......[Read More…]

பசுமைச் சுதந்திரம்
பசுமைச் சுதந்திரம்
அதிகரித்துவரும் வெப்பநிலையைத் தடுக்க ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளும் இவ்வேளையில், குளிர்ச்சியான செய்திகளும் கிடைத்த வண்ணம் உள்ளன. 53 வருடங்களுக்குள் தீர்ந்துவிடுமென எதிர்பார்த்த எண்ணெய்வளம் மீண்டும் பாவனைக்கு உகந்ததாக மாற்றும் கண்டுபிடிப்பை Los Alamos தேசிய ஆராய்ச்சி ......[Read More…]