ஆரிய மொழி

தமிழும் சமஸ்கிருதமும் என் இரு கண்கள் part 2
தமிழும் சமஸ்கிருதமும் என் இரு கண்கள் part 2
இரண்டு வகையான முட்டாள்களை நாம் பார்க்கலாம். முதல் வகை முட்டாள்கள் தமிழ்தான் சிறந்தது என்று நினைப்பவர்கள், "சமஸ்க்ருதம் என்பது தமிழனுக்கு அந்நிய மொழி" எனும் வெள்ளையன் விரித்த வலையில் விழுந்த, முட்டாள் உலகின் ......[Read More…]