ஆர்.சி.ஈ.பி

ஆர்.சி.இ.பி. ஒப்பந்தம்  என் மனசாட்சி மறுக்கிறது
ஆர்.சி.இ.பி. ஒப்பந்தம் என் மனசாட்சி மறுக்கிறது
காந்தியின் வழிகாட்டலோ அல்லது என்னுடைய மன சாட்சியோ ஆர்சிஈபி ஒப்பந்தத்தில் சேர அனுமதிக்க வில்லை என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் நடைபெற்ற பிராந்திய பொருளாதார ஒத்துழைப்பு கூட்டமைப்பு(Regional Comprehensive Economic Partnership ......[Read More…]