ஆர்.திருமணி

திருமணியின் உடல் சென்னை கொண்டுவரப்பட்டது
திருமணியின் உடல் சென்னை கொண்டுவரப்பட்டது
சென்னையைசேர்ந்த ஆர்.திருமணி (வயது 22) என்பவர் குடும்பத்துடன் காஷ்மீர் சுற்றுலா சென்றிருந்தார். அங்கு குல்மார்க்கில் இருந்து ஸ்ரீ நகர் நோக்கி ஒருவாகனத்தில் சென்றபோது நர்பால் என்ற இடத்தில் கல்வீச்சாளர்கள் அந்தவாகனத்தின் மீது கற்களை வீசியதில் ......[Read More…]