ஆர்.பி.ஐ

ஜனவரி 1 முதல் ஏடிஎம் மையங்களில் ஒருநாளைக்கு 4500 ரூபாய் வரை எடுக்கலாம்
ஜனவரி 1 முதல் ஏடிஎம் மையங்களில் ஒருநாளைக்கு 4500 ரூபாய் வரை எடுக்கலாம்
ஜனவரி 1 முதல் ஏடிஎம் மையங்களில் ஒருநாளைக்கு 4500 ரூபாய் வரை எடுக்கலாம் என ஆர்.பி.ஐ அறிவித்துள்ளது. இதற்குமுன் 2500 ரூபாய் எடுக்கலாம் என இருந்தது குறிப்பிடத் தக்கது. ஆனால் வாரந்திர பணம் எடுக்கும்தொகையில் ......[Read More…]

December,31,16,