ஆலயங்கள்

ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே  அருளூற்று சுலபமாகக் கிடைக்கும்
ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே அருளூற்று சுலபமாகக் கிடைக்கும்
ஆலயங்களில் கொலு வீற்றிருக்கும் , தெய்வங்கள் மிகவும் சக்தி படைத்தவை என்று சொல்லபடுகிறது இப்போதெல்லாம் ஆலயங்கள் புற்றீசல் போல, அவரவர் நோக்கம் போல் தெரு முனைகளிலும், நடைப் பாதைகளிலும் சாலையோரங்களிலும் தோன்றிவிட்டன. ...[Read More…]

காஷ்மீர்  ரூப பவானி  தேவி
காஷ்மீர் ரூப பவானி தேவி
காஷ்மீரத்தில் சரிகா பர்வத் என்ற மலைப் பகுதியில் உள்ளது சரிகா தேவி ஆலயம். புராணக் கதையின்படி அந்த இடத்தில் பல அசுரர்கள் தொல்லை தந்து வந்தபோது சரிகா தேவி ஒரு பறவை உருவில் வந்து ......[Read More…]