ஆலயமான

சக்தி வாய்ந்த மகா  காளீஸ்வரர்  ஆலயம்
சக்தி வாய்ந்த மகா காளீஸ்வரர் ஆலயம்
மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள பல ஆலயங்கள் பிரசித்தி பெற்றவை. அவை அனைத்தின் வரலாறுகளும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் சில ஆலயங்களுடைய மகிமைகளை கிராமிய மக்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக வாய் மொழி செய்தியாகவே தெரிவிக்கின்றனர் . அப்படிப்பட்ட ......[Read More…]