ஆவணத்திரைப்படத்தை

சேனல் 4 வெளியிட்ட  போர்க்குற்ற  காட்சிகளை பான் கீ மூன் – ரணில் ஒன்றாக பார்க்க ஏற்பாடு
சேனல் 4 வெளியிட்ட போர்க்குற்ற காட்சிகளை பான் கீ மூன் – ரணில் ஒன்றாக பார்க்க ஏற்பாடு
ரணில் விக்கிரமசிங்க மற்றும் ஐ.நா.பொதுச்செயலர் பான்கீமூன் இருவரும் ஒன்றாக இருந்து-இலங்கையின் சேனல் 4 வெளியிட்ட கொலைக்கள ஆவணத்திரைப்படத்தை பார்வையிடுவர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது . ...[Read More…]