ஆவணி

ஆவணி மாதம் பக்தி மாதம்
ஆவணி மாதம் பக்தி மாதம்
"ஆடியிலே காத்தடிச்சா..ஆவணியில் தண்ணி வரும்.. "—இந்த பழமொழியில், "தண்ணி" என்பது மழையை குறிக்கும்.. "தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்" என்பது மட்டுமல்ல...ஆவணி பிறந்தாலும், கல்யாணங்களுக்கு வழி பிறக்கும்..நிறைய சுப முஹுர்த்தங்கள், நிறைந்த மாதம் ஆவணி.. ...[Read More…]

September,5,13, ,