ஆவாரம் பூ

ஆவாரம் பூ | ஆவாரம் பூவின் மருத்துவக் குணம்
ஆவாரம் பூ | ஆவாரம் பூவின் மருத்துவக் குணம்
உடல் பொன்னிறமாக ஆவாரம் பூ மற்றும் பருப்பு வெங்காயம் சேர்த்து சமையல் பாகத்தில் கூட்டு செய்து உண்ணலாம். நாளடைவில் தேஜஸ் உண்டாகும். ...[Read More…]