ஆவாஸ் யோஜனா

அனைவருக்கும் வீடுதிட்டத்துக்காக 26 மாநிலங்களில் சுமார் 2,508 நகரங்கள் தேர்வு
அனைவருக்கும் வீடுதிட்டத்துக்காக 26 மாநிலங்களில் சுமார் 2,508 நகரங்கள் தேர்வு
பிரதமரின் ஆவாஸ் யோஜனா என்ற அனைவருக்கும் வீடுதிட்டத்துக்காக 26 மாநிலங்களில் சுமார் 2,508 நகரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதாவது நகர்ப்புற ஏழை மக்களுக்கான இந்த மலிவுவிலை வீட்டுத்திட்டம் பற்றி  நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று மத்திய அமைச்சர் ......[Read More…]