ஆஷிபா

அரசியலுக்கு நிறைய களங்கள் உள்ளன. ஆஷிபாக்களின் கல்லறைகளில் வேண்டாம்
அரசியலுக்கு நிறைய களங்கள் உள்ளன. ஆஷிபாக்களின் கல்லறைகளில் வேண்டாம்
ஆஷிபாவிற்காக பல இந்து அமைப்பு நபர்களே கண்டனத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆனால் மறைத்து வைக்கப்பட்டது கோயில் என்ற காரணத்தினாலும் குற்றத்தில் தொடர்புடையோர் இந்து பெயர் கொண்ட காரணத்தினாலும் மட்டுமே அவர்கள் மீது பிஜேபி முத்திரை ......[Read More…]