இங்கிலாந்தில்

சர்  ஐசக்  நியூட்டனின் அழியா கண்டுபிடிப்புகள்
சர் ஐசக் நியூட்டனின் அழியா கண்டுபிடிப்புகள்
புவிஈர்ப்பு விசையை கண்டுபிடித்து மக்களுக்கு அறிவியலின் மீது ஈர்ப்பை உண்டாக-செய்தவர் சர் ஐசக் நியூட்டன்(1642 - 1727). சர் ஐசக் நியூட்டன் இங்கிலாந்தில் கிறிஸ்துமஸ் நாள் அன்று பிறந்தவர். மத எதிர்ப்புகளுக்கு பயந்து பல கண்டுபிடிப்புகளை ......[Read More…]

இங்கிலாந்தில் வேலையற்ற வர்களின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சம்
இங்கிலாந்தில் வேலையற்ற வர்களின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சம்
இங்கிலாந்தில் 1997 முதல் 2010 வரை கல்லூரியிலிருந்து வெளியேறி வேலை தேட ஆரம்பித்த 6 ,00 ,000 பேருக்கு இன்னும் வேலை வாய்ப்புகள் எதுவும் சரியாக கிடைக்காமல் இருப்பதாக புள்ளி ......[Read More…]