இசுலாமியர்

ஓட்டுச் செல்லங்களுக்கு விரைவு நீதி??!!
ஓட்டுச் செல்லங்களுக்கு விரைவு நீதி??!!
"எங்கே குண்டு வெடித்தாலும் இசுலாமியர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் நிரபராதிகள். ஆகவே அவர்களுக்கு நீதி வழங்க சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் ...[Read More…]