இடதுசாரி தேசத் துரோகி

ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான மாவோயிஸ்டுகளின் போர்
ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான மாவோயிஸ்டுகளின் போர்
மாவோயிஸ்டுகள் இந்தியாவுக்கு எதிராக போர் நடத்திக் கொண்டு உள்ளனர். இந்த போர் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. சுதந்திரம் மற்றும் சட்டத்தின் மாட்சிக்கு விரோதமானது. சுதந்திரத்தை பாது காக்க ,வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய இந்திய அரசு மாவோயிஸ்டுகளை ......[Read More…]