இடைதேர்தல்

புதுக்கோட்டை   தொகுதி இடைதேர்தல்  பலத்த  பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
புதுக்கோட்டை தொகுதி இடைதேர்தல் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
புதுக்கோட்டை சட்டப் பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வரும் ஜூன் 12 -ம் தேதி நடைபெறுகிறது இதையடுத்து அங்கு மூன்றடுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன.இந்த இடைதேர்தலில் ......[Read More…]