இணைய குற்றம்

இணைய குற்றங்களை தடுக்க அதிநவீன அமைப்பு
இணைய குற்றங்களை தடுக்க அதிநவீன அமைப்பு
இணைய குற்றங்களை தடுக்க அதிநவீன அமைப்பை ஏற்படுத்த மத்தியஅரசு திட்டமிட்டு வருகிறது. சைபர் கிரைம் எனப்படும் இணைய குற்றங்களை தடுப்பதற்கான வழிகள்குறித்து ஆராய மத்திய அரசு சார்பில் நிபுணர்குழு அமைக்கப்பட்டது. இக்குழு தனது ......[Read More…]

September,21,15,