இணைய தளங்கள்

32 இணைய தளங்களை, மத்திய அரசு முடக்கியது
32 இணைய தளங்களை, மத்திய அரசு முடக்கியது
ஆட்சேப கரமான விதத்தில், பயங்கர வாதிகளுக்கு ஆதரவாக செய்திகளை வெளியிட்ட, 32 இணைய தளங்களை, மத்திய அரசு முடக்கியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையை, தகவல் தொழில் நுட்ப சட்டத்தின் சில பிரிவுகளின் கீழ், மத்திய ......[Read More…]

January,2,15,