இணைய தள சேவை

2.5 லட்சம்  கிராமங்களுக்கும் அதிவேக இணைய தள சேவை
2.5 லட்சம் கிராமங்களுக்கும் அதிவேக இணைய தள சேவை
நாட்டின் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் அதிவேக இணைய தள சேவையை வழங்கும் விதத்தில் 70 ஆயிரம் கோடி செலவில் ஒப்டிகல் பைபர் இணைப்பு வழங்கும்பணியை மத்திய அரசு முடுக்கிவிட்டுள்ளது. இந்தப் பணியை விரைந்துமுடித்து கிராமப்புற ......[Read More…]