இத்தாலிய மாலுமி

அரசு உதவியுடன் நடத்தப்பட்ட ஆட்கடத்தல்
அரசு உதவியுடன் நடத்தப்பட்ட ஆட்கடத்தல்
ஒரு தேசமாக ஏமாற்றப்பட்ட நமது துயரமும் வலியும் ஆழமானது. அந்த அடிப்படையிலேயே பொது முக்கியத்துவம் கொண்ட இப்பிரச்னையை எழுப்புகிறேன். இந்திய மீனவர்களைக் கொன்ற இத்தாலிய மாலுமிகள் இரண்டு பேரும் அவர்களது கப்பல்களும் கேரள மாநிலத்தின் ......[Read More…]