இந்தியப் பொருளாதாரம்

காலப்போக்கில் மாற்றத் தயாராகுங்கள்
காலப்போக்கில் மாற்றத் தயாராகுங்கள்
`` 1998 இல், கோடக்கில் 1,70,000 ஊழியர்கள் பணிபுரிந்தனர், அவர்கள் உலகின் புகைப்பட தாளில் 85% விற்கிறார்கள் .. சில ஆண்டுகளில், டிஜிட்டல் புகைப்படம் எடுத்தல் அவர்களை சந்தையிலிருந்து வெளியேற்றியது .. கோடக் திவாலாகி, அவரது ......[Read More…]

நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் இந்தியப் பொருளாதாரம் சிறியளவில் மேம்பட்டுள்ளது சீன அரசு நாளிதழில்
நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் இந்தியப் பொருளாதாரம் சிறியளவில் மேம்பட்டுள்ளது சீன அரசு நாளிதழில்
நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் இந்தியப் பொருளாதாரம் சிறியளவில் மேம்பட்டுள்ளது என்று சீன அரசு நாளிதழில் செய்தி வெளியிடபட்டுள்ளது. நரேந்திர மோடி பிரதமரான பிறகு இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளார். இதனால் சிறியளவில் பலன் ......[Read More…]