இந்தியர்களும்

வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்களும் இந்திய தேர்தல்களில் பங்கு கொண்டு  வாக்களிக்க  வகை செய்யப்பட வேண்டும்
வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்களும் இந்திய தேர்தல்களில் பங்கு கொண்டு வாக்களிக்க வகை செய்யப்பட வேண்டும்
வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்களும் இந்திய தேர்தல்களில் பங்கு கொண்டு வாக்களிப்பதற்கு வகை செய்யப்பட வேண்டும் என பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர் எல்கே.அத்வானி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]