இந்தியாவும்தான்

அமெரிக்காவும், இந்தியாவும்தான் எனது தோல்விக்கு காரணம்
அமெரிக்காவும், இந்தியாவும்தான் எனது தோல்விக்கு காரணம்
அமெரிக்காவும், இந்தியாவும்தான் எனது தோல்விக்கு காரணம் என்று இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சே தெரிவித்துள்ளார் . ...[Read More…]