இந்தியா எச்சரிகை

மாலத் தீவுக்கு  இந்தியா எச்சரிகை
மாலத் தீவுக்கு இந்தியா எச்சரிகை
ஜிஎம்ஆர். நிறுவன ஒப்பந்த விஷயத்தில் தன்னிச்சையாக நடவடிக்கைகள் எதையாவது எடுத்தால் அது இருதரப்பு உறவுகளையும் சீர்குலைப்பதாக அமையும் என மாலத் தீவை இந்தியா எச்சரித்துள்ளது. ...[Read More…]