இந்திய பாரளுமன்ற தாக்குதல்

இந்திய பாரளுமன்றத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதன் 14-வது ஆண்டு நினவுதினம் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்டது
இந்திய பாரளுமன்றத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதன் 14-வது ஆண்டு நினவுதினம் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்டது
இந்திய பாரளுமன்றத்தின் மீது கடந்த 13-12-2001 அன்று ஆயுத மேந்திய தீவிரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டு தாக்குதலில் ஒன்பதுபேர் பலியான சம்பவத்தின் 14-வது ஆண்டு நினவுதினம் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த தாக்குதலில் டெல்லி போலீஸ்படையை சேர்ந்த ......[Read More…]