இந்திய பெட்ரோலிய துறை

தென்சீனக் கடல் பகுதியில் பெட்ரோலிய ஆய்வை கைவிடும் இந்தியா
தென்சீனக் கடல் பகுதியில் பெட்ரோலிய ஆய்வை கைவிடும் இந்தியா
கடந்த 2006-ம் ஆண்டு வியட்நாமுடன் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தின் படி, தென்சீனக் கடல் பகுதியில் பெட்ரோலிய எண்ணை வள ஆய்வை இந்தியா மேற்கொண்டது. இதற்கு சீனா தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்துவந்தது. ......[Read More…]