இந்திய பெருளாதாரம்

பாமரனின் பார்வையில் இந்திய பட்ஜெட்!
பாமரனின் பார்வையில் இந்திய பட்ஜெட்!
“ இந்திய பெருளாதாரம் நன்றாக உள்ளது. 2.5 டிரில்லியனாக இந்தியப் பொருளாதாரம் உள்ளது”- இது பொருளாதார மேதை, மத்திய நிதி அமைச்சர் அருன் ஜெட்டிலியின் சொந்த கருத்தல்ல! அரசின் கருவூல கணக்கின் அடிப்படையில் அவர் ......[Read More…]