இந்திய முஸ்லிம் பெண்

இந்த நாட்டில் கிடைக்கும் சுதந்திரம், ஒருங்கிணைந்த வாழ்க்கை வேறெங்கும் கிடைக்காது
இந்த நாட்டில் கிடைக்கும் சுதந்திரம், ஒருங்கிணைந்த வாழ்க்கை வேறெங்கும் கிடைக்காது
இது சகிப்புத் தன்மையின்மை பற்றிய ஊடகங்கள் உண்டாக்கும் சர்ச்சைகள் குறித்த ஒரு இந்திய முஸ்லிம் பெண்மணியின் வெளிப்படையான கடிதம் !! சகிப்புத்தன்மையின்மை என்ற போலியான நிலை இந்தியாவில் கடந்த ஒரு மாதமாக சொல்லப்படுகிறது. நான்இந்தியாவில் ......[Read More…]