இந்திய வீரர்களை

அத்து மீறி எல்லைக்குள் நுழைந்து   இந்திய வீரர்களை  கொன்ற  பாகிஸ்தானிய வீரர்கள்
அத்து மீறி எல்லைக்குள் நுழைந்து இந்திய வீரர்களை கொன்ற பாகிஸ்தானிய வீரர்கள்
ஜம்மு காஷ்மீரின் எல்லைக்குள் பாகிஸ்தானிய வீரர்கள் அத்து மீறி நுழைந்து இந்திய வீரர்கள் இருவரை கொன்று ஒருவரின் தலையை துண்டித்துள்ளது ,ஜம்மு_காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இருக்கும் மெந்தார் ......[Read More…]