இந்திராகாந்தியை

அவசர நிலை பிரகடனம்  காங்கிரஸ் கட்சியின் வளர்ச்சியை பாதித்தது
அவசர நிலை பிரகடனம் காங்கிரஸ் கட்சியின் வளர்ச்சியை பாதித்தது
முன்னாள் பிரதமர் இந்திராகாந்தியினால் தான் வடமாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியின் செல்வாக்கு சரிந்ததாக அந்த கட்சியின் 125வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு வெளியிடபட்ட புத்தக்த்தில் குறிப்பிடபட்டுள்ளது. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்ன் நூற்றாண்டு வரலாற்று-புத்தகத்தின் 5வது பதிப்பை நிதியமைச்சர் ......[Read More…]