இந்தி மொழிகளில்

தொழிலாளர் கையேடு
தொழிலாளர் கையேடு
இப்புத்தக வடிவில் உள்ள "தொழிலாளர் கையேடு", ஆங்கிலம் மற்றும் இந்திமொழிகளில் மட்டுமே இதுவரை தொழிலாளர்களின் நலம் கருதி வெளியிடப்பட்டுஇலவசமாக வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளது. தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை,தொழிலாளர்களுக்கு இக்கையேட்டை தமிழ் மொழியில் வழங்கினால், எளிதில்தொழிலாளர்கள் புரிந்துகொள்ள வழிவகுக்கும் ......[Read More…]