இந்து ஆன்மிக கண்காட்சி

இந்து தத்துவப்படி நாமும் வாழ்வோம், பிறரையும் வாழவைப்போம்
இந்து தத்துவப்படி நாமும் வாழ்வோம், பிறரையும் வாழவைப்போம்
சென்னையில் நடந்து வரும் இந்து ஆன்மிக கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய மத்திய அமைச்சர் அனில் ஆனந்த் தவே, "இந்து தத்துவப்படி நாமும் வாழ்வோம், பிறரையும் வாழவைப்போம்" என்றார். 8-வது இந்து ஆன்மிக மற்றும் ......[Read More…]