இந்து கோயில்

துபாயில் இந்துகோயில் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டினார்
துபாயில் இந்துகோயில் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டினார்
மேற்கு ஆசிய மற்றும் வளைகுடா நாடுகளுக்கு 4 நாள் அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மோடி துபாயில் இந்துகோயில் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். மேற்கு ஆசிய மற்றும் வளைகுடா நாடுகளுக்கு 4 நாள் அரசு முறைப்பயணம் ......[Read More…]