இந்து தர்மம்

இந்திய மண் பற்றே இந்து தர்மம் சார்ந்தது தான்
இந்திய மண் பற்றே இந்து தர்மம் சார்ந்தது தான்
''இந்தியக் கலாச்சாரத்து மண்ணில் பிறந்த என் வம்சாவளிகள் பலர் ஏதோ காரண காரியங்களால் மேற்கத்திய பிற மதங்கள் சென்று இந்து தர்மத்தை கைவிட வேண்டிய சூழலுக்கு எத்தனையோ புறக் காரணங்கள் இருக்கலாம். .ஆனால் இந்து ......[Read More…]

April,17,13,
இந்து தர்மம் என்பது மனோவியலும் அறிவியலும் சேர்ந்த கலவை
இந்து தர்மம் என்பது மனோவியலும் அறிவியலும் சேர்ந்த கலவை
ஒரு முனிவரின் மீது ஒருவர் எச்சிலை துப்பி விடுகிறார். கோபத்தில் அந்தமுனிவர் அவரை பார்த்து "அடேய் மூடனே! என்னை மதிக்காமல் என் மீது உமிழ்ந்து_விட்டாய். நீ பன்றியாக மாறி போவாய் என நான் ......[Read More…]