இந்து தீவிரவாதம்

இந்து தீவிரவாதம் இது கோழைகளின் பேச்சு
இந்து தீவிரவாதம் இது கோழைகளின் பேச்சு
மகாத்மா காந்தியின் படுகொலை நாடேபதறிய ஒன்று. அதை எந்த விதத்திலும் நியாயப்படுத்த முடியாது. அதனால் அந்தமாபாதக செயலை செய்த கோட்சே தூக்கிலிடப்பட்டான். ஆனால் இன்று இஸ்லாமியர்கள் அதிகம்வாழும் பகுதியில் ‘இந்து தீவிரவாதம்’ என்ற வார்த்தையை ......[Read More…]