இந்து தேசியவாதி

மும்பையை அலங்கரிக்கும் ஒரு இந்து தேசியவாதி போஸ்டர்கள்
மும்பையை அலங்கரிக்கும் ஒரு இந்து தேசியவாதி போஸ்டர்கள்
தான் ஒரு இந்து தேசியவாதி என்று கருத்துகூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நரேந்திர மோடியின் கருத்து , தற்போது போஸ்டர் வடிவில் மும்பை முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளாது. ...[Read More…]