இயக்கத்தின் தலைவர்

அப்துல் கலாம்மை ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தேடுத்தால்  மிகவும் நல்லது;  மோகன் பகவத்
அப்துல் கலாம்மை ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தேடுத்தால் மிகவும் நல்லது; மோகன் பகவத்
அப்துல் கலாம் மீண்டும் ஜனாதிபதியாவதற்கு ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கம் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கத்தின் தலைவர் மோகன் பகவத் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்ததாவதுஅப்துல் கலாம்மை ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தேடுத்தால் ......[Read More…]