இராம கோபாலன்

இராம.கோபாலன்ஜி வாழ்க்கை வரலாறு*
இராம.கோபாலன்ஜி வாழ்க்கை வரலாறு*
இந்து முன்னணி - நிறுவன அமைப்பாளர் வீரத்துறவி இராம.கோபாலன் பள்ளிச் சிறுவனாய் இருந்த காலம்.அவரது வீட்டில் ஓர் ஓவியம் உண்டு. பகத்சிங் தன்தலையை வெட்டி எடுத்து பாரத மாதாவுக்கு காணிக்கை செலுத்துவதுபோன்ற உயிரோட்டத்துடன் அமைந்த ......[Read More…]

வைகுண்ட ஏகாதசி, சிவராத்திரிதவிர மற்ற நாள்களில் நள்ளிரவில் கோயில்களை திறக்கக்கூடாது
வைகுண்ட ஏகாதசி, சிவராத்திரிதவிர மற்ற நாள்களில் நள்ளிரவில் கோயில்களை திறக்கக்கூடாது
வைகுண்ட ஏகாதசி, சிவராத்திரிதவிர மற்ற நாள்களில் நள்ளிரவில் கோயில்களை திறக்கக்கூடாது என்று இந்து முன்னணி நிறுவனர் இராம. கோபாலன் வலியுறுத்தியுள்ளார். ...[Read More…]