இ.எஸ்.ஐ

தொழிலாளர் நலனை காப்பதில்  முனைப்புடன் இருக்கிறேன்
தொழிலாளர் நலனை காப்பதில் முனைப்புடன் இருக்கிறேன்
டெக்ஸ்டைல் தலை நகர் மற்றும் தமிழகத்தின் தொழில் நகரமான கோவைக்கு வந்ததில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் . இந்தகல்லூரி தமிழக அரசிடம் ஒப்படைக்கப் படுகிறது. இது சிறப்பாக நடைபெறும் என நம்புகிறேன் . தொழிலாளர்களின் ......[Read More…]