ஈழம்

ஒரு வசனகர்த்தா நாடகம் நடத்துகிறார்
ஒரு வசனகர்த்தா நாடகம் நடத்துகிறார்
2009ல் ஈழத்தில் கொத்துக் குண்டுகள் வீசிப்பல உயிர்கள் கொத்துக் கொத்தாகக் கொல்லப்பட்ட போது தமிழகத்தில் ஒரு அழுகுரல் கேலி இழையோடக் கேட்டது. ...[Read More…]

March,21,13,