உலக கலாச்சார விழா

தேசத்துக்கு பெருமை சேர்க்கும் எந்த விசயமும் நம் இராணுவத்துக்கு இழுக்காகாது
தேசத்துக்கு பெருமை சேர்க்கும் எந்த விசயமும் நம் இராணுவத்துக்கு இழுக்காகாது
நாம் ஒவ்வொரு நாளையும் எப்படி மகிழ்ச்சியாக, இனிமையாக வாழ வேண்டும் என்கிற கலையை கற்ப்பிக்கும் , உலகம் எங்கும் வியாபித்து பல கோடி பண்பாட்டார்களை எல்லைகள் கடந்து உருவாக்கி வரும்! ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் ......[Read More…]