ஏவுகணையை

8,000 கி.மீ. சென்று இலக்கை தாக்கும் ஏவுகணையை தயாரிக்கும் திறன் இந்தியாவுக்கு உண்டு
8,000 கி.மீ. சென்று இலக்கை தாக்கும் ஏவுகணையை தயாரிக்கும் திறன் இந்தியாவுக்கு உண்டு
8 ஆயிரம் கி.மீ,.க்கு அப்பால் இருக்கும் இலக்கை தாக்கும் ஏவுகணையை தயாரிகும் திறன் இந்தியாவிடம் இருப்பதாக டி.ஆர்.டி.ஓ. வின் இயக்குநர் ஜெனரல் விகே.சாரஸ்வத் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் . ...[Read More…]

May,24,12,