ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி

ஐக்கிய முற்போக்குக்கட்டணி அரசே, திட்டமிட்டு சட்டப்படி நாட்டைக் கொள்ளை அடித்தது
ஐக்கிய முற்போக்குக்கட்டணி அரசே, திட்டமிட்டு சட்டப்படி நாட்டைக் கொள்ளை அடித்தது
காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்குக்கட்டணி அரசே, திட்டமிட்டு சட்டப்படி நாட்டைக் கொள்ளை அடித்தது. காங்கிரஸ்கூட்டணி அரசு இப்படி திட்டமிட்டு கொள்ளை அடித்ததால்தான், இன்று பலர் முன்ஜாமீன், ஜாமீன் பெற்றும், சிலர் சிறையில் இருந்தும் நீதிமன்றத்துக்குச் ......[Read More…]

ஐக்கிய முற்போக்குக்  கூட்டணி  அரசு இதய சுத்தி இல்லாமல் நடந்து கொள்வது
ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு இதய சுத்தி இல்லாமல் நடந்து கொள்வது
மக்கள் ரூ 15 கொடுத்து தண்ணீர் பாட்டிலை வாங்கி குடிக்கும்போது , ஒரு கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமையை ஏன் ஒரு_ரூபாய் அதிகம் தந்து வாங்க விரும்ப வில்லை என ......[Read More…]